END OF SEASON SALE – Min. 25% popust na izbrane izdelke KUPI ZDAJ

Politika zasebnosti našega podjetja Topforsport s.r.o.

Naslednja pravila o varstvu osebnih podatkov veljajo za poslovne dejavnosti družbe Topforsport s.r.o., ID št. 292 13 291, s sedežem na naslovu Bešůvka 810/19, 641 00 Brno, vpisane v poslovni register, ki ga vodi okrožno sodišče v Brnu, oddelek C, vložek 66187 (v nadaljnjem besedilu: Topforsport s.r.o.). Ta pravila veljajo za celotno delovanje spletne trgovine, ki jo upravlja družba Topforsport s.r.o. - 11teamsports.si (v nadaljevanju skupaj imenovane spletne trgovine ali spletna trgovina), njihovi ustrezni deli pa veljajo tudi za stike s strankami v kamnitih trgovinah družbe Topforsport s.r.o.

Družba Topforsport s.r.o. je upravljavec osebnih podatkov v zvezi z osebnimi podatki kupcev in uporabnikov spletnih in klasičnih trgovin, ki jih upravlja družba Topforsport s.r.o., v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov in Uredbe.

Naslov za dostavo: Lazaretní 4298/11A, 615 00 Brno-Židenice, Češka

Telefonska številka: +49 79 519 549 600 (v angleščini)

Kontaktni e-poštni naslov: info@11teamsports.si

Pravila o varstvu osebnih podatkov veljajo za stranke in uporabnike spletnih trgovin ali kamnitih trgovin družbe Topforsport s.r.o., ki so fizične osebe.

1. Uporabniški račun

V vsaki od spletnih trgovin, ki jih upravlja družba Topforsport s.r.o., se lahko registrirate kot nova stranka/uporabnik in tako izkoristite številne prednosti. V prijavnem obrazcu morate vnesti zahtevane podatke, zlasti ime, priimek, naslov, telefonsko številko in kontaktno e-pošto. Z oddajo teh podatkov in potrditvijo poslanega e-poštnega sporočila bo ustvarjen uporabniški račun. S tem družbi Topforsport s.r.o. posredujete osebne podatke in se strinjate z obdelavo teh podatkov, kot ste bili obveščeni, ko ste izpolnili in poslali prijavni obrazec.

Za dostop do uporabniškega računa morate izbrati uporabniško ime in geslo. Prosimo, da jih izberete tako, da tretjim osebam čim bolj preprečite njihovo nepooblaščeno uporabo. Čeprav se trudimo vaše osebne podatke čim bolj zaščititi, ob uporabi pravilnih prijavnih podatkov ne moremo več preveriti, ali se v svoj račun prijavljate prav vi. Če pride do zlorabe vaših prijavnih podatkov, bo zlorabitelj pridobil dostop do vaših osebnih podatkov, vnesenih med registracijo. Zato prosimo, da podatke za prijavo v uporabniški račun ohranite zaupne. V nasprotnem primeru družba Topforsport s.r.o. ni odgovorna za kakršno koli zlorabo uporabniškega računa ali podatkov, ki jih vsebuje, s strani tretje osebe.

Podatki, ki jih navedete ob registraciji, morajo biti resnični in popolni. Račun, ki je bil ustvarjen z uporabo lažnih ali nepopolnih podatkov, lahko prekličemo brez povračila. Enako lahko storimo z uporabniškim računom, prek katerega so bile storjene kršitve zakona ali morale. Če se vaši podatki spremenijo, vam priporočamo, da jih nemudoma spremenite v svojem uporabniškem računu ali pa nas o spremembi obvestite prek enega od zgoraj navedenih kontaktov.

2. Varstvo osebnih podatkov

Z izpolnitvijo naročila, ustvarjanjem uporabniškega računa, prijavo na novice, komentiranjem in ocenjevanjem blaga ali uveljavljanjem pravic iz kupoprodajne pogodbe družbi Topforsport s.r.o. posredujete nekatere svoje osebne podatke. Kot vas obvestimo ob vnosu vaših osebnih podatkov, v večini teh dejanj soglašate z obdelavo posredovanih osebnih podatkov v navedenem obsegu in za navedene namene, v večini primerov dokler ne izrazite nasprotovanja nadaljnji obdelavi. Za obdelavo vaših osebnih podatkov moramo vedno imeti zakonit razlog. V primeru prijave na e-novice in vzpostavitve uporabniškega računa brez naročila blaga je tak zakonit razlog vaša privolitev v obdelavo podatkov, ki jo podate s posredovanjem vnesenih osebnih podatkov in pridobitvijo povezave iz potrditvenega e-poštnega sporočila. Če podatke vnesete ob naročilu blaga, vračilu ali pritožbi, je zakonit razlog za njihovo obdelavo ta, da jih potrebujemo za sklenitev kupoprodajne pogodbe in izpolnjevanje obveznosti iz nje. V nekaterih primerih lahko del vaših osebnih podatkov (na primer vaš e-poštni naslov) obdelujemo zaradi našega zakonitega interesa, ki je zlasti razvoj, promocija in izboljšanje našega poslovanja.

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov ravnamo v skladu s pravnim redom Češke republike, zlasti z zakonom št. 101/2000 Coll. o varstvu osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: zakon o varstvu osebnih podatkov) s spremembami in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: uredba).

2.1 Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so informacije, ki nam jih posredujete v okviru izpolnjevanja naročila, registracije in drugih dejavnosti v eni od spletnih trgovin, ki jih upravlja družba Topforsport s.r.o., ali osebno v trgovini. Osebni podatki pomenijo vse informacije, ki omogočajo identifikacijo ali identifikacijo določene osebe. Osebni podatki med drugim vključujejo ime in priimek, fotografijo, datum rojstva, e-poštni naslov in domači naslov ali telefonsko številko. Lahko pa vključuje tudi manj običajne podatke, kot je številka računa, saj lahko tudi ta identificira določeno osebo.

Nekateri podatki se med vašim obiskom spletne trgovine zbirajo samodejno. Ti podatki vključujejo naslov IP, vrsto brskalnika, napravo in operacijski sistem, čas in število dostopov do spletnega vmesnika, informacije, pridobljene s piškotki, in druge podobne informacije. Upoštevajte, da lahko te dodatne podatke zbiramo tudi, če niste ustvarili uporabniškega računa, in ne glede na to, ali ste opravili nakup v spletni trgovini ali ne. Ti dodatni podatki nam pomagajo pri odkrivanju piškotkov, o uporabi katerih smo vas obvestili ob vašem prihodu v spletno trgovino.

Ni pomembno, ali osebne podatke posredujete prek spleta ali pri naročanju blaga v trgovini. Če posredujete svoje osebne podatke, da bi naročili blago ali ga dostavili, se naslednje informacije nanašajo na vas, ko osebno stopite v stik z enim od naših zaposlenih.

2.2 Kako se uporabljajo osebni podatki?

Z osebnimi in drugimi podatki vam omogočamo dostop do uporabniškega računa in uživanje s tem povezanih ugodnosti pri vašem gibanju v spletni trgovini. Potrebujemo jih tudi, če pri nas naročite blago, da vemo, s kom smo sklenili pogodbo, da vam lahko dostavimo blago in da lahko po potrebi stopimo v stik z vami.

Podatke uporabljamo tudi za komunikacijo v zvezi z upravljanjem vašega uporabniškega računa in za podporo uporabnikom. Podatki se lahko uporabijo za izboljšanje naših storitev, vključno z uporabo za analizo vedenja uporabnikov spletnih trgovin, ki jih upravlja družba Topforsport s.r.o.

Podatki se lahko uporabljajo tudi za poslovne in trženjske namene, tj. za vodenje zbirke podatkov o strankah, registriranih uporabnikih in naročnikih novic ter za ponujanje blaga in storitev, in sicer za nedoločen čas, vendar največ do ugovora ali zahteve za izbris podatkov, kar je pojasnjeno v nadaljevanju teh pravil. Z oddajo naročila ali ustvarjanjem uporabniškega računa se strinjate s prejemanjem komercialnih sporočil, o čemer smo vas obvestili pred posredovanjem vaših osebnih podatkov.

Svoje soglasje za prejemanje komercialnih sporočil in elektronske pošte za namene neposrednega trženja lahko kadar koli prekličete tudi tako, da pošljete e-pošto na naš kontaktni e-poštni naslov ali uporabite povezavo v komercialnem sporočilu.

2.3 Kako upravljamo in obdelujemo vaše osebne podatke?

Družba Topforsport s.r.o. je upravljavec osebnih podatkov v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov in Uredbe ter je registrirana pri Uradu za varstvo osebnih podatkov pod registrsko številko 00038046.

Obdelavo vaših osebnih in drugih podatkov lahko prenesemo na tretjo osebo, ki jih obdeluje. Obdelovalec je oseba, ki ji posredujemo vaše osebne podatke za namen, ki ga določimo, in ki z njimi ne more ravnati samovoljno, temveč le na način, ki ga določimo. To je lahko na primer upravljavec zmogljivosti za shranjevanje podatkov, v katerih so shranjeni vaši osebni podatki.

Osebni podatki iz opravljenih transakcij se bodo obdelovali toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev kupoprodajne pogodbe ter za zagotovitev izvajanja pravic in obveznosti kupca in prodajalca. Podatki, obdelani iz teh razlogov, se ne bodo obdelovali več kot 10 let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi prijave na e-novice ali ustvarjanja uporabniškega računa, se podatki obdelujejo, dokler ne prekličete soglasja za obdelavo osebnih podatkov v te namene ali nam kako drugače sporočite, da ne želite več, da se vaši podatki obdelujejo. Osebni podatki se obdelujejo elektronsko na avtomatiziran način ali v papirni obliki na neavtomatiziran način.

2.4 Komu se posredujejo osebni podatki?

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo nobeni drugi osebi, ne da bi vas o tem obvestili, ko jih prejmemo, razen če potreba po posredovanju podatkov izhaja iz narave namena, za katerega so bili posredovani. Te druge osebe so lahko zunanji prevozniki in osebe, ki sodelujejo pri dobavi blaga ali opravljanju storitev. Vaši osebni podatki se tem osebam posredujejo v minimalnem obsegu, ki je potreben za dobavo blaga ali opravljanje storitve. Če vaše podatke uporabljamo za namene trženja, jih lahko posredujemo osebi, ki za nas izvaja te dejavnosti, vendar le v obsegu, ki je potreben za opravljanje storitev trženja.

2.5 Katere pravice imate v zvezi z obdelavo osebnih podatkov?

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate številne pravice in upravičenja, ki jih lahko uveljavljate pri upravljavcu podatkov. Imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje družba Topforsport s.r.o., in pravico do informacij o njihovi obdelavi (informacije o namenu obdelave, katere podatke o vas obdelujemo, informacije o virih teh podatkov, informacije o prejemnikih teh podatkov). Te informacije vam bomo na vašo zahtevo posredovali brez nepotrebnega odlašanja, prav tako pa tudi potrdilo o tem, ali obdelujemo vaše osebne podatke. Za zagotavljanje informacij o obdelavi osebnih podatkov lahko zaračunamo razumno pristojbino, ki ne sme presegati stroškov, potrebnih za zagotavljanje informacij.

Prav tako imate pravico zahtevati popravek netočnih ali naknadno spremenjenih osebnih podatkov ali njihov izbris ali ugovarjati obdelavi osebnih podatkov. Na vašo pisno zahtevo bomo vaše osebne podatke odstranili iz zbirke podatkov. Zahteva za izbris osebnih podatkov mora temeljiti na enem od razlogov iz člena 17(1) Uredbe. Imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo zadevnih podatkov, dokler ne odločimo o vaši zahtevi za popravek ali izbris.

Če osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, imate pravico to privolitev kadar koli preklicati. Če umaknete soglasje, to ne vpliva na zakonitost obdelave, opravljene pred umikom soglasja.

Če vaše podatke obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa za obdelavo, imate pravico, da taki obdelavi ugovarjate, vaših podatkov pa ne bomo obdelovali, dokler ne dokažemo nujnih zakonitih razlogov za njihovo obdelavo. Če je naš zakoniti interes neposredno trženje, bo ugovor nemudoma pomenil, da bomo prenehali obdelovati osebne podatke v ta namen.

Če je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov vaša privolitev v obdelavo in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, tj. na primer s samodejnim shranjevanjem v podatkovno zbirko po vnosu v spletno trgovino, imate pravico zahtevati, da vam podatke posredujemo v strojno berljivi obliki, da bi jih lahko prenesli drugemu upravljavcu.

Če menite, da naše podjetje ali obdelovalec podatkov obdeluje vaše osebne podatke v nasprotju z ZVOP ali Uredbo, lahko:

  • vprašajte nas ali obdelovalca za pojasnilo.
  • zahtevati, da mi ali obdelovalec popravimo stanje - to lahko vključuje blokiranje, popravljanje, dopolnjevanje ali uničenje osebnih podatkov
  • pri uradu za varstvo osebnih podatkov vložiti pritožbo zoper takšno obdelavo.

Po najboljših močeh bomo zaščitili vaše osebne podatke. Če z obdelavo niste zadovoljni, imate pravico, da se obrnete na pristojne organe, zlasti na Urad za varstvo osebnih podatkov (www.uoou.cz), ki nadzira varstvo osebnih podatkov v Češki republiki. Ta določba ne posega v vašo pravico, da pritožbo naslovite neposredno na Urad za varstvo osebnih podatkov.

3. Nadaljnji pogoji uporabe spletnih trgovin Topforsport s.r.o.

3.1 Kaj so piškotki in kako se strinjate z njihovo uporabo?

Piškotki so besedilne datoteke, shranjene v računalniku ali drugi elektronski napravi vsakega obiskovalca spletne trgovine, ki omogočajo na primer analizo uporabe spletne trgovine. Spletna mesta, ki so v vaš brskalnik shranila piškotke, bodo tako lahko ugotovila, ali ste spletno mesto že obiskali, ali imate izdelke v košarici, ali je obrazec v obdelavi in ali ste prijavljeni.

Ko se prvič povežete z našim spletnim mestom, se prikaže pasica za piškotke, ki vas poziva, da se strinjate z uporabo piškotkov na našem spletnem mestu. Na podlagi vašega soglasja uporabljamo analitične in trženjske piškotke, ki nam omogočajo optimizacijo spletnega mesta in ponujanje ustreznih oglasnih sporočil. Sami se odločite, ali sprejmete te piškotke in druge podobne tehnike obdelave osebnih podatkov z izbiro gumba "Sprejmi vse" v pasici za piškotke ali z nastavitvijo soglasja za piškotke v skladu s svojimi željami in potrebami z navedbo soglasja v dodatnih nastavitvah. Privolitve, ki ste jih že dali, lahko kadar koli spremenite na enak način (npr. prek povezave v nogi strani ali v nadaljnjih nastavitvah). Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve, dane pred njenim preklicem.

3.2 Ali lahko v celoti preprečite shranjevanje piškotkov na svojem računalniku?

Uporabo piškotkov lahko zavrnete v centru za nastavitve, kot je opisano zgoraj, ali z izbiro ustreznih nastavitev v spletnem brskalniku, ki ga uporabljate. V zvezi s tem se lahko obrnete na ponudnika spletnega brskalnika. Če v nastavitvah brskalnika popolnoma zavrnete uporabo piškotkov, morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij, ki so običajno na voljo na straneh spletne trgovine. Nekateri piškotki so potrebni za nemoteno delovanje. Te potrebne piškotke lahko uporabljamo brez vaše izrecne privolitve, zato v centru za nastavitve ni možnosti, da jih zavrnete. Vendar pa smo vas dolžni obvestiti o uporabi teh piškotkov, kar smo storili prek pasice za piškotke in tega dokumenta.

3.3 Kategorije piškotkov

Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje kategorije piškotkov:

Funkcionalni piškotki

Zbiranje in shranjevanje teh piškotkov nam pomaga zagotoviti pravilno osnovno delovanje našega spletnega mesta. Obdelava teh podatkov je na primer potrebna za zagotovitev postopka registracije, prijave, zavarovanje spletnega mesta pred napadi, izboljšanje funkcionalnosti spletnega mesta, prilagajanje funkcionalnosti, spremljanje hitrosti nalaganja strani itd. Brez teh podatkov spletno mesto ne more pravilno delovati, zato obdelave teh podatkov ni mogoče zavrniti.

Analitični piškotki

Analitični piškotki nam omogočajo pridobivanje informacij o dejavnosti uporabnikov na našem spletnem mestu v določenem časovnem obdobju, kar nam omogoča, da izboljšamo naše spletno mesto glede na vaše potrebe. Uporabljajo se na primer za sledenje temu, kako se uporabniki sčasoma vračajo, od kod prihajajo, katere so njihove najljubše strani in spremljanje interakcije z različnimi sestavnimi deli in funkcijami našega spletnega mesta.

Trženjski piškotki

Obdelava podatkov iz trženjskih piškotkov nam omogoča, da vam prikazujemo naše oglaševanje na drugih spletnih mestih. Uporabljajo se tudi za sledenje oglasom, na katere kliknete, ali dejanjem, ki jih opravite po kliku na oglas. Obdelava teh podatkov nam omogoča tudi ustvarjanje in prikazovanje oglasov, prilagojenih vam.